Scroll to top
sk

Emil Konštiak
– drevorezba a ľudová tvorba –

Volám sa Emil Konštiak. Narodil som sa v Párnici.
Práca s drevom ma očarila už na základnej škole. Pod otcovým dohľadom, v jeho“ varštati“, som vyrábal rôzne drobnosti. Po čase som získaval na zručnosti a skúšal som už náročnejšie výrobky.

Momentálne sa venujem výrobou hlavne fujár, nástenných kyvadlových hodín, detských hračiek Pinocchio , rôznych druhov magnetiek z dreva a výrobou črpákov. Tieto výrobky sa snažím doplniť rezbou. Drevo ako také, je veľmi vďačný materiál. Hlavne to, ktoré dokážete ozvučať. Ten pocit vás prenikne pri výrobe prvého takého nástroja. Časom človek spoznáva rôzne druhy dreva, kde rastie, ako rastie a toto všetko vníma čím ďalej tým citlivejšie.

dielna

Pri hľadaní určitého druhu dreva sa zameriavam na to , čo z toho bude. Fujary vyrábam z dreva bazy čiernej, javora , alebo jaseňa. Tento materiál režem v mesiacoch december, január a február, keď drevo obsahuje najmenej vody. Sušenie potom prebieha pozvolnejšie, drevo nepráska, nekrúti sa. Snažím sa navštevovať suchšie lokality, tam je drevo kvalitnejšie.